Examensarbete på masternivå

30 hp

Matematik är en livaktig vetenskap där ny kunskap skapas kontinuerligt för sin egen skull eller för tillämpningar där matematik är ett effektivt språk och verktyg för förklaring och beräkning. Den skapande sidan av matematiken framträder särskilt tydligt i examensarbeten som är ett självständigt arbete med syfte att fördjupa kunskaper, förståelse och förmågor inom ämnet. Examensarbetet innebär också en träning i att kommunicera erhållna resultat skriftligt och muntligt vilket är centralt för en kommande yrkesverksamhet. Detta examensarbete på kandidatnivå, som oftast är det första större självständiga arbete en student möter, är en sammanfattning av tidigare studier samt en introduktion till forskning inom ren eller tillämpad matematik. Detta examensarbete på masternivå fördjupar kunskaperna från kandidatnivån genom att ha närmare koppling till aktuell forskning samt att ställa högre krav på matematisk bevisföring inriktning inom ren matematik och högre krav på matematisk modellering för tillämpad inriktning.

Kurs­ansvarig

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M