Examensarbete på masternivå

30 hp

Matematik är en livaktig vetenskap där ny kunskap skapas kontinuerligt för sin egen skull eller för tillämpningar där matematik är ett effektivt språk och verktyg för förklaring och beräkning. Den skapande sidan av matematiken framträder särskilt tydligt i examensarbeten som är ett självständigt arbete med syfte att fördjupa kunskaper, förståelse och förmågor inom ämnet. Examensarbetet innebär också en träning i att kommunicera erhållna resultat skriftligt och muntligt vilket är centralt för en kommande yrkesverksamhet. Detta examensarbete på kandidatnivå, som oftast är det första större självständiga arbete en student möter, är en sammanfattning av tidigare studier samt en introduktion till forskning inom ren eller tillämpad matematik. Detta examensarbete på masternivå fördjupar kunskaperna från kandidatnivån genom att ha närmare koppling till aktuell forskning samt att ställa högre krav på matematisk bevisföring inriktning inom ren matematik och högre krav på matematisk modellering för tillämpad inriktning.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken