Fartygsförlagd utbildning

39 hp

Denna utbildning gäller för studenter som har läst kursen Fartygsbefäl klass VII vid Sjöfartshögskolan i Kalmar (LNU) eller Chalmers tekniska högskola.

För att kunna ansöka om en behörighet hos Transportstyrelsen som Fartygsbefäl klass VII inre fart krävs både en teoretisk kurs och sjötjänstgöring.
Regelverken tillåter att sjötjänstgöring ombord ersättas med fartygsförlagd utbildning om 180 dagar. För att den fartygsförlagda utbildningen ska räknas behöver den genomföras på godkända praktikfartyg.

Kursen genomförs med 75% studietakt under höst- och vårtermin. Under denna period ska sammanlagt 180 dagar utbildning genomföras ombord

Utbildningen sker uteslutande på av skolan godkända fartyg. All kontakt med skolan sker via digitala möten samt mail. Uppgifter ombord görs under handledning av besättningen och med en praktikjournal som guide.
Studenten ordnar själv med resor och eventuellt boende nära praktikplatsen. I vissa fall kan fartyg/rederi bistå med boende.

Transportstyrelsen har ett nytt regelverk ute på remiss vad gäller möjlighet till Fartygsförlagd utbildning för att kunna ansöka om behörighet för Fartygsbefäl klass VII (utan begränsningen inre fart). Regelverket är ännu inte på plats men kommer sannolikt också att innebära 180 dagars fartygsförlagd utbildning. Största skillnaden mot utbildningen inre fart kommer att ligga i fartygstyper och trafikområde som praktikfartygen opererar i.
Mera information kan ges då regelverket är på plats och förutsättningarna för en sådan kurs blivit tydliga.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.