Film, arkiv och digital kultur

7,5 hp

Kursen handlar om arkivfrågor och om digitalisering – frågor som är relevanta för dokumentärfilmare, filmproducenter, konstnärer, curatorer , blivande lärare, bibliotekarier, filmfantaster, cinefiler etc . Den handlar om vilka av världens filmer som finns tillgängliga – och vilka som riskerar att falla i glömska. Hur kommer det sig att vissa filmer är bevarade på arkiv och andra sedan länge förlorade? Hur har en historiskt sett resonerat när en byggt upp de filmarkiv som finns runtom i världen? Vad är viktigast: att se till att filmer bevaras och skyddas så att de kan överleva så länge som möjligt eller att tillgängliggöra dem och visa dem? Och vad innebär digitaliseringen för våra möjligheter att i framtiden uppleva och forska om äldre tiders film? Kursen handlar också om politik och om makt: Vem bestämmer vilka filmer som ska bevaras för framtiden? Och hur väljer man ut exempelvis vilka filmer som ska digitaliseras eller vilka filmer som allmänheten ska få tillgång till? Kursen utforskar betydelsen av fysiska och digitala filmarkiv för filmvetenskapen och tar upp frågor kring rörliga bilders materialitet. Arkivbegreppet problematiseras och studenterna utvecklar frågeställningar med utgångspunkt i kursens litteratur i självständiga arbeten med fokus på ett eller flera digitala filmarkiv.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans