Film och litteratur

7,5 hp

Hur blir litteratur till film? Kan film bli till litteratur? Till tecknade serier? Till dataspel? Till nya versioner av "samma" film? Och hur ser då förhållandet mellan filmen och dessa andra former närmare bestämt ut? Kan man tala om original och kopior? Om olika mediers egenart? Frågor som dessa behandlas inom den intermediala teoribildningen, som löper som en röd tråd genom denna kurs. Undervisningen på kursen är uppbyggd runt ett antal filmatiseringar av litterära texter som romaner, noveller och tecknade serier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans