Film och migration

7,5 hp

I den här kursen studerar vi hur olika aspekter av migration, integration, diaspora, hem(löshet), mobilitet, kulturell och etnisk tillhörighet och identitet representeras och diskuteras i ett urval av filmer.

Analyserna är både tematiskt och estetiskt inriktade och studenterna analyserar filmer från olika geografiska områden i tidsspannet 1950-nu.

Filmerna undersöks tillsammans med ett antal aktuella och kritiska teorier om mediers relation till migrationsfrågor samt i förhållande till samtida begrepp så som migrantfilm, transnationell film, transboundary cinema, och diasporafilm.

Exempel på filmer i kursen är Rainer W. Fassbinders Angst essen Seele auf, Jörg Gfrörers Ganz Unten, Ken Loachs It’s a Free World, Rolf Lyssys Die Schweizermacher, Okan Tuncs Otobüs och Stephen Spielbergs Terminal.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar