Filmvetenskap, grundkurs

30 hp

Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen och dess förhållande till andra konstarter, till historien och till de samhällens utveckling där filmen producerats och visats. Film och besläktade fenomen inom den digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges undervisning också i form av ett stort antal filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över televisionens skilda programtyper till modern populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de flesta moment.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Hanna Olsson

"Jag fick möjligheten att vara med i juryn för European University Film Awards. Jag och mina kurskamrater fick titta på fem nyproducerade filmer och ranka de tre som vi tyckte var bäst. Vi i min klass fick anmäla intresse att åka för att representera både Linnéuniversitetet och Sverige, och jag fick det!
Det var första gången som detta pris skulle delas ut och vinnarfilmen blev I, Daniel Blake. Jag hade hellre sett att Fire at sea vann, som är en dokumentär om flyktingarna på Medelhavet. Det var dock väldigt jämnt mellan filmerna. Det var väldigt roligt juryarbete där vi hade intressanta diskussioner, och olika kulturella perspektiv på de problem som filmerna tar upp. Resan överträffade mina förväntningar, och jag blev inspirerad. Hoppas på en fortsättning!" /Hanna, student på programmet Språk, kultur och kommunikation -inriktning filmvetenskap

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar