Filmvetenskap, grundkurs

30 hp

Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen och dess förhållande till andra konstarter, till historien och till de samhällens utveckling där filmen producerats och visats. Film och besläktade fenomen inom den digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges undervisning också i form av ett stort antal filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över televisionens skilda programtyper till modern populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de flesta moment.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Hanna Olsson

"Jag fick möjligheten att vara med i juryn för European University Film Awards. Jag och mina kurskamrater fick titta på fem nyproducerade filmer och ranka de tre som vi tyckte var bäst. Vi i min klass fick anmäla intresse att åka för att representera både Linnéuniversitetet och Sverige, och jag fick det!
Det var första gången som detta pris skulle delas ut och vinnarfilmen blev I, Daniel Blake. Jag hade hellre sett att Fire at sea vann, som är en dokumentär om flyktingarna på Medelhavet. Det var dock väldigt jämnt mellan filmerna. Det var väldigt roligt juryarbete där vi hade intressanta diskussioner, och olika kulturella perspektiv på de problem som filmerna tar upp. Resan överträffade mina förväntningar, och jag blev inspirerad. Hoppas på en fortsättning!" /Hanna, student på programmet Språk, kultur och kommunikation -inriktning filmvetenskap

 

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken