Finansiell modellering med stokastiska processer

7,5 hp

Black-Scholes berömda modell för aktiepriser är grundläggande i finansmatematik. Pris för optioner och syntetisering av dessa följer med Black-Scholes formel. Black-Scholes formel tjänar också som måttstock för att beskriva risk hos aktier via den implicita volatiliteten.

Black-Scholes modell har emellertid en bristande noggranhet. I denna kurs identifieras några viktiga svagheter hos Black-Scholes modell både vad gäller statistiska egenskaper och teoretiska aspekter om risker med optioner.

Fokus i denna kurs är finansiell modellering bortom Black-Scholes värld. En option får då inte ett entydigt pris och perfekt syntetisering av optionspris är omöjligt. Marknaden är ofullständig: det finns en inneboende risk med optionshandel. I denna kurs är det en viktig punkt hur man hanterar ofullständigheten.

Den huvudsakliga ansatsen här är modellering via hopp-processer, i synnerhet Levyprocesser. Ett fundament av kursen är hur man kan konstruera och simulera Levyprocesser relevanta i finansiell modellering.

Modeller med stokastisk volatilitet tas också upp.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M