Fiskekologi, avancerad kurs

7,5 hp

Fiskfaunans mångfald är stor. Inga andra ryggradsdjur, däggdjur, fåglar, groddjur eller reptiler, innehåller lika många arter. Fiskar är dessutom mycket mångformiga i sitt sätt att leva. De har en avgörande betydelse för de akvatiska ekosystemens funktioner och deras betydelse som mat för människor över hela jorden kan inte överskattas.

Kursen inriktas på fiskarnas miljökrav och samverkan i ekologiska samhällen. Kursen är grundläggande för studenter som vill inrikta sig mot fiskbiologi, fiske, skötsel och bevarande av fiskpopulationer.

Kursen omfattar både teori och praktiska tillämpningar av populations- och beteendeekologi. Den innehåller träning av de bästa metoderna för fältundersökningar och laboratorieanalyser.

Kursen ges på avancerad nivå och består av föreläsningar, seminarier, fält- och laboratorieövningar och ett självständigt projektarbete.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar