Förbränningslära och värmetransport

7,5 hp

Förbränningen är den process genom vilken all kemiskt bunden energi i bränsle slutligen nyttiggörs. Vare sig bränslet tidigare i försörjningskedjan har pelletterats, förgasats, pyrolyserats eller genomgått någon annan process - till slut förbränns det i en ångpanna, en varmvatten- eller hetoljepanna, i en bilmotor eller en kamin eller någon annan stans. Huvuddelen av de föroreningar som härrör från energianvändning kan på ett eller annat sätt härledas tillbaka till förbränningsprocessen.

Denna kurs avser att ge en grund för att man skall förstå förbränningsprocessen i termer av enkel kemi och i termer av värme- och masstransporter. Kursen ger också en grund för att förstå bildningen av föroreningar.

Kursen behandlar dessutom olika typer av förbränningsanläggningar på ett övergripande sätt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M