Förbränningsteknik II

7,5 hp

I kurs 1BT004 ”Förbränningsteknik I” introduceras den viktigaste energitekniska processen av alla – förbränningen – med hjälp av ganska långt gående förenklingar. Samtidigt som förbränningsprocessen visserligen är den viktigaste processen för att nyttiggöra energin i bränslen, är det också genom förbränningen som huvuddelen av luftföroreningarna bildas. Både energifrigörelsen och bildningen av föroreningar styrs och begränsas till stora delar av samma förlopp, och i den här kursen fördjupas kunskaperna från den första kursen genom att dynamiska förlopp, kemisk kinetik och turbulent blandning, introduceras.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M