Förbränningsteknik II

7,5 hp

I kurs 1BT004 ”Förbränningsteknik I” introduceras den viktigaste energitekniska processen av alla – förbränningen – med hjälp av ganska långt gående förenklingar. Samtidigt som förbränningsprocessen visserligen är den viktigaste processen för att nyttiggöra energin i bränslen, är det också genom förbränningen som huvuddelen av luftföroreningarna bildas. Både energifrigörelsen och bildningen av föroreningar styrs och begränsas till stora delar av samma förlopp, och i den här kursen fördjupas kunskaperna från den första kursen genom att dynamiska förlopp, kemisk kinetik och turbulent blandning, introduceras.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken