Fördjupningskurs i 3D grafik

15 hp

Kursens mål är att ge dig fördjupade och mer utvecklade kunskaper för professionellt arbete med 3D grafik med fokus på det skapande i processen. Med kunskaper från tidigare kurs 1BD203 tränger vi djupare ner i avancerade tekniker i skapande 3d arbete som behövs för de krav som ställs ute på den grafiska marknaden och industrin.

Kursen omfattar teoretiska kunskaper och praktiska moment i tredimensionell datorgrafik och dess användningsområden, tekniska kravspecifikationer för programvara och hårdvara, avancerade kombinerade tekniker och redskap för modellering, ljussättning, texturering och animering.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar