Fördjupningskurs I i logistik

30 hp

Logistik handlar om att se flödet av material och information inom och mellan företag som en värdeskapande men kostnadskrävande process. Kursen inriktas på att öka kundnyttan och effektiviteten av denna process genom att ge fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp/materialförsörjning. Dessutom ingår ett större projektarbete som genomförs vid ett företag under hela terminen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M