Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete

30 hp

Logistik handlar om att se flödet av material och information inom och mellan företag som en värdeskapande men kostnadskrävande process. Kursen bygger vidare på grundkunskaperna från Fördjupningskurs I i logistik, och integrerar dess delkurser utifrån ett strategi- och förbättringsperspektiv. Den omfattar 15 hp kurser och ett examensarbete på 15 hp. I kursdelen ingår 7,5 hp Strategisk logistik i en global kontext och 7,5 hp företagsekonomisk metod.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.