Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete

30 hp

Logistik handlar om att se flödet av material och information inom och mellan företag som en värdeskapande men kostnadskrävande process. Kursen bygger vidare på grundkunskaperna från Fördjupningskurs I i logistik, och integrerar dess delkurser utifrån ett strategi- och förbättringsperspektiv. Den omfattar 15 hp kurser och ett examensarbete på 15 hp. I kursdelen ingår 7,5 hp Strategisk logistik i en global kontext och 7,5 hp företagsekonomisk metod.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M