Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat)

15 hp

När det är hög tid att ta slutföra dina kandidatstudier kan det vara svårt att kombinera ett examensarbete med resten av livspusslet. Distansstudier på halvfart ger den flexibilitet du kan behöva för att slutligen ta examen.

Den här kursen är en arena för att skriva en uppsats i företagsekonomi med inriktning mot management, organisation och ledarskap i bred bemärkelse. Du väljer själv ditt exakta ämne och får gärna dra fördel av dina arbetslivs- och livserfarenheter.

Undervisningen består av handledning som planeras i samråd med din handledare och 5 Online-seminarier om 2-3 timmar.

Skjut inte upp till morgondagen vad du kan göra redan nästa termin. Det är dags att ta examen!

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.