Företagsekonomiämnets didaktik i gymnasieskolan

7,5 hp

Företagsekonomiska idéer har fått allt större spridning i samhället liksom inom gymnasieskolan. Samtidigt lockar ekonomiprogrammet allt större elevantal. Att balansera mellan styrdokumentens målformuleringar och de förväntningar som elever och samhälle ställer på ämnet blir en allt mer komplex uppgift för den enskilde läraren.

I den här kursen utforskar vi företagsekonomiämnes delar och hur de lärs ut i gymnasieundervisningen. Kursen vänder sig till dig som undervisar i företagsekonomi i gymnasieskolan. För dig som är erfaren inom läraryrket ger kursen en kunskapsberikande ämnesfördjupning. För dig som nyligen börjat undervisa i företagsekonomi ger kursen ett tillfälle att bredda dina ämneskunskaper och dina didaktiska färdigheter.

Som deltagare får du med dig teorier och modeller för att utveckla din undervisning och din ämnesdidaktiska förmåga. Syftet är att bygga kunskap och färdigheter som kan bidra till elevers lärande och ökad måluppfyllelse.

Under kursträffarna får du möta aktuell forskning och reflektera över ämnesdidaktiska utmaningar bland företagsekonomins olika delämnen. Kursen är också en arena för erfarenhetsutbyte som utgår från kursdeltagarnas egna verksamheter. Kursinnehållet kan på så sätt omsättas i direkt nytta för din verksamhet eller förbättra dina möjligheter att skapa din framtida karriär.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar