Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning

7,5 hp

Öppen för sen anmälan fram till 11 september

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen. Du kommer även få insyn i hur man kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att bedriva systematisk strategisk utveckling.

Under träffarna deltar erfarna personer från näringsliv och akademi, men framför allt kommer kursdeltagarna att träffas och utbyta erfarenheter. Mellan träffarna kommer du att arbeta självständigt eller tillsammans med andra deltagare.

Du som söker tror vi arbetar med eller är intresserad av ett företags strategiska utveckling. Vi ser gärna att flera från samma företag följer utbildningen. Om du inte har anställning på ett företag kommer vi att söka efter ett lämpligt företag för dig att arbeta med.

I slutet av kursen kommer du ha ett material som ligger till grund för utveckling av en strategisk handlingsplan.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken