Förhandling i internationell försäljning

7,5 hp

Denna distanskurs är avsedd för dem som vill få ökad teoretisk förståelse för internationell affärsförhandling och samtidigt utveckla sin förmåga att förhandla, med särskilt fokus på personlig interaktion vid förhandlingsbordet. Kursen omfattar litteraturstudier och ett digitalt test samt förhandlingsövningar och projektarbete som utförs i grupp. Undersökning, analys och reflektion sker med stöd av senaste forskningen inom bl a interkulturell förhandling, förhandlingsstilar och interpersonell kommunikation.

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser 
Studera på distans vid LNU

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar