Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar

7,5 hp

Det mest vedertagna – och det i särklass enklaste – sättet att närma sig den förkristna kulturen i Norden är genom att läsa medeltida texter såsom Den poetiska Eddan och de isländska sagorna. Det finns emellertid en risk med det tillvägagångssättet och det är att man enbart lär känna de föreställningar och ideal som en liten litterat elit hyste. Kursen ”Fornnordisk folkkultur” brottas med frågan om hur man kan nå mer folklig skikt av den förkristna kulturen. Den går igenom arkeologiska studier, folkloristiskt material och perspektiv från den medeltida kulturhistorien. I samtliga fall ligger fokus på den metodiska frågan: Kan vi få kunskap om den folkliga förkristna kulturen i Norden? I så fall hur?

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar