Fornnordisk litteratur

7,5 hp

Kursen ger kunskaper om fornnordisk litteratur och litterära uttrycksformer. Valda texter studeras i översättning och analyseras under kursens gång, vilket även innefattar orientering i texternas allmänna kulturhistoriska bakgrund. Kursen behandlar en rad fornnordiska litterära genrer samt introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv som är relevanta för studiet av fornnordisk litteratur. Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i att analysera, tolka och kontextualisera fornnordisk litteratur. Kursen ger också en förmåga att med praktiska tillämpningar i tal och skrift förmedla kunskaper om och erfarenheter av litteratur.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans