Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion

7,5 hp

I kursen studeras fornnordisk religion så som den praktiserades under yngre järnålder och vikingatid. Den fornnordiska religionen studeras utifrån olika källor: arkeologiska, ikonografiska och skriftliga källor. De studerande lär sig om den fornnordiska gudavärlden, centrala mytologiska tema, rituell praktik och religiösa uttryck så som exempelvis ikonografi. Källmaterial diskuteras på föreläsningar och studenterna arbetar med det i olika arbetsuppgifter som läggs upp på lärplattformen. Stor vikt läggs vid källkritisk användning av primärmaterial och problematisering av olika tolkningar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar