Forntiden och närmiljön i klassrummet

7,5 hp

Kursen riktar sig till pedagoger och ger fördjupad kunskap om förhistorisk tid, från stenålder fram till medeltidens början. Genom källkritiska studier ger kursen didaktiska redskap för att i linje med skolans nya läroplaner undervisa om historiebruk i syfte att utveckla elevens historiemedvetande. Kursen visar på hur kopplingar mellan forntid och förhållanden i dagens kulturmiljö levandegör kunskap om människor från förr. Studenterna lär sig vad kulturmiljö är, vilka resurser för undervisning om närmiljön som finns samt hur ett flertal didaktiska och pedagogiska infallsvinklar som berörts under delkursen kan omsättas i den dagliga undervisningen. Undervisningen består av föreläsningar och studieuppgifter.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans