Förnybar energi och hållbar regional utveckling

7,5 hp

En av de största utmaningarna i dagens samhälle är omställningen till ett hållbart energisystem, som bygger på förnybara källor. Förutsättningarna kan skilja sig per region. Hur kan man få personer att samverka för en sådan omställning? Tekniken är mångsidig och kursen ger en inblick vad gäller ekonomi, effektiv energianvändning, försörjningstrygghet och miljö. I undervisningen blandas teori, laborationer, seminarier, projekt, redovisningar samt självstudier. Studenten ska även bidra med egen erfarenhet från den lokala regionen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken