Forskningsfält i postkoloniala miljöer

7,5 hp

Kursen introducerar koloniala och postkoloniala studier genom olika vetenskapliga discipliners praktik. I presentationer av olika aktuella samhällsfenomen diskuterar forskare inom ämnen som historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, arkeologi, socialt arbete och filmvetenskap hur de förstår och tillämpar postkoloniala perspektiv i sin egen forskning. Inom kursen utvecklas en kritisk förståelse av hur koloniala och postkoloniala konstruktioner som orientalism skapas och används. Studenter får möjlighet att reflektera över den mångdisciplinära bredden inom fältet koloniala och postkoloniala studier, och klargöra och utveckla sina egna individuella ståndpunkter i relation till litteratur och debatter. Kursen ges under termin 1 av programmet och är obligatorisk.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M