Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs

15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om verksamheten i förskoleklass. I kursen behandlas förskoleklassens didaktik och metodik och hur man kan integrera lek och lärande samt integrera förskolans och skolans arbetssätt och traditioner i undervisningen. Detta centrala innehåll kopplas både till förskolans läroplan och till kunskapskraven i årskurs 1 och 3. Som exempel får du som student planera, genomföra och utvärdera ämnesövergripande undervisning utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. I detta arbete är frågor om övergångar, överlämningar, progression och kontinuitet centrala.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. I denna kurs kommunicerar den studerande med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller möten med hjälp av en webbkamera. Vissa kursmoment bygger på att den studerande har tillgång till elevgrupp i förskoleklass.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar