Foto och presentation, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar inom pedagogisk verksamhet. Foto används idag av allt yngre åldersgrupper för att undersöka, dokumentera, gestalta och kommunicera. Digitala presentationer blir allt vanligare inom olika verksamhetsområden. I takt med att kameror och digitala verktyg blir allt lättare att använda blir nya medier också alltmer självklara inom utbildning och pedagogisk verksamhet.

I kursen kommer du att få tillfälle att tillsammans med andra utveckla din kompetens i foto, bildspråk och digital bildhantering. Kursen tar avstamp i såväl ämnesspecifik teori som gruppens samlade erfarenheter av pedagogiskt arbete. De digitala verktygen undersöks i praktiska övningar och i pedagogisk praktik. Arbetsprocesser och nya erfarenheter diskuteras i gemensamma återkopplingar i studentgruppen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M