Fourieranalys

7,5 hp

I denna kurs behandlas matematiska metoder som används i matematik, fysik och teknik. En gemensam utgångspunkt är att såväl periodiska som icke-periodiska funktioner utvecklas i trigonometriska basfunktioner. Egenskaper för sådana s.k. Fourierserier studeras i kursen och används för att lösa partiella differentialekvationer som har stor användning i olika grenar av fysik och teknik. Exempel på tillämpningsområden är akustiska och elektromagnetiska vågor.

Kontakt­person

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken