Responsive header image

Franska. Intermedialitet i litteraturen

7,5 hp

I kursen läses teoretiska verk inom intermedialitet. Verken är skrivna på franska eller på engelska eftersom mycket av den aktuella teorin inte kommit in i den franska kontexten. Begreppen som tas upp i de teoretiska verken ska sedan användas i konkreta analyser av utvalda texter på franska (både litteratur och film). Kursen ges genom en nätbaserad lärplattform. Undervisningsspråket är franska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans