Franska. Litteraturteori och narrativa studier

7,5 hp

I kursen läser du teoretiska verk om klassisk narratologi (studiet av narrativa tekniker och strukturer) som utvecklades i Frankrike på 70-talet, samt om nutidens narrativ teori. Du studerar kognitiva aspekter av narration, t ex litterära teorier om möjliga världar. Koncepten som tas upp i de teoretiska verken använder du sedan i konkreta analyser av ett antal franska texter (litteratur och film).

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans