Responsive header image

Franska. Postkolonial litteraturteori

7,5 hp

I kursen läses texter som speglar viktiga teman inom den samtida postkoloniala franskspråkiga litteraturen med fokus på Nordafrika. Genom att diskutera centrala begrepp inom postkolonial litteraturteori och genusteori visas hur dessa texter såväl återspeglar som omtolka de historiska och kulturella kontexterna.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar