Freds- och utvecklingsstudier I

30 hp

Inom freds- och utvecklingsstudier diskuterar vi frågor som rör fred och säkerhet, utvecklingsteorier och internationellt utvecklingssamarbete, internationell politisk ekonomi, väpnade konflikter och konfliktlösning. Kurser erbjuder en bred ansats och introduktion för förståelse av internationella faktorer och global förändring. Ett aktuellt tema är hur globala och lokala verkligheter är sammanbundna, och hur de påverkar aktörer på lokala, nationella och globala nivåer som försöker förändra eller påverka världsordningen. Ansatsen är tvärvetenskaplig och grupparbeten med fokus på aktuella frågor är vanligt förekommande i undervisningen. En fallstudie och ett rollspel med fokus på konfliktlösning i världssamhället utgör en del i kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M