Freds- och utvecklingsstudier II

30 hp

I kursen lär du dig att förstå sambandet mellan fred och utveckling och du studerar konflikter och konfliktlösning i relation till utvecklingsprocesser i olika länder. I kursen ingår även en fördjupning om global utveckling och utvecklingsteorier i ett ekonomiskt perspektiv.

Sambandet mellan fred, konflikt, säkerhet och utveckling studeras och problematiseras utifrån ekonomiska, sociologiska och politiska perspektiv. Viktiga frågor är varför våldsamma konflikter ofta utspelar sig i länder med låg utvecklingsnivå och hur denna situation kan påverkas. Vilka aktörer på det lokala, regionala och globala planet påverkar utvecklingen? Genom att studera utvecklingsfrågor tillsammans med freds- och konfliktfrågor kan vi bättre förstå hur fattigdom och växande globala klyftor kan bidra till konflikt och våld.

Efter fullgjord kurs ska du kunna redogöra för olika teorier och metoder för att analysera konflikter och förutsättningar för utveckling. Du ska även kunna diskutera samspelet mellan teori, metod och verklighet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M