Freds- och utvecklingsstudier II

30 hp

Denna kurs innebär en mer djupgående analys av de komplexa samband som föreligger mellan fred, konflikt, utveckling och mänsklig säkerhet, vilket inbegriper större teoretiska diskussioner inom ämnen såsom våld, svar på väpnade konflikter, hållbar utveckling, god samhällsstyrning och politiska aspekter på fred och utveckling. Teorier som kan förklara varför konflikter uppstår relateras till olika strategier för konfliktomvandling. Studenterna diskuterar aktörer, mekanismer och politik som inom det internationella utvecklingsarbetet främjar demokrati och politisk utveckling. Studenterna studerar olika dimensioner av hållbar utveckling och analyserar strategier för fattigdomsbekämpning. Terminen avslutas med en delkurs inom empirisk forskning där studenterna arbetar tillsammans för att ta fram, genomföra och analysera en undersökning av ett ämne inom freds- och utvecklingsstudier.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.