Freds- och utvecklingsstudier III

30 hp

Kursen avser att fördjupa studenternas kunskaper kring centrala frågor inom fred och utveckling. Speciell vikt läggs vid förmågan att koppla olika teoretiska utgångspunkter till analyser av aktuella förhållanden, som kan påverka betingelserna för strukturella förändringar, sociala konflikter och global säkerhet. Den första delkursen består av en fördjupning i ämnets kärnfrågor kring global utveckling och säkerhet. Den andra delkursen belyser de metodiska förutsättningarna för forskning i ämnets kärnfrågor, i ett flernivåperspektiv. Kursen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M