Game of Thrones - Studier av makt i George R.R. Martins verk

7,5 hp

George R. R. Martins bokserie A Song of Ice and Fire samt tv-serien Game of Thrones har under senare år rönt stor popularitet. Idag är Martins berättelse om makt och maktstrider på kontinenterna Westeros och Essos ett av populärkulturens mest omtalade fenomen. På kursen studeras gestaltningen av makt och maktordningar i Martins fiktiva universum med ett särskilt fokus på olika former av förtryck och diskriminering. Studiet problematiseras och förankras i det kritiska begreppet intersektionalitet samt i aktuella litteratur- och samhällsvetenskapliga maktteorier. I anslutning till studiet av maktordningar i Martins fiktiva universum behandlar kursen också kritiska ståndpunkter som framförts i den debatt som uppstått i media kring kontroversiella inslag i tv-serien Game of Thrones.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar