Genus och arbete i globala perspektiv

7,5 hp

Denna kurs fokuserar på arbetets centrala roll i samhället och i feministisk teoribildning. Genusvetenskapliga perspektiv på hur arbete och omsorg organiseras och värderas introduceras liksom frågor om hur klass och kön hänger samman. Med fokus på både historiska och samtida arbets- och familjerelationer diskuteras hur arbetets organisering har betydelse för intersektionella maktförhållande i samhället samt hur dessa förändras genom migration, globalisering och ekonomisk politik.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans