Genus och arbete i globala perspektiv

7,5 hp

Denna kurs fokuserar på arbetets centrala roll i samhället och i feministisk teoribildning. Genusvetenskapliga perspektiv på hur arbete och omsorg organiseras och värderas introduceras liksom frågor om hur klass och kön hänger samman. Med fokus på både historiska och samtida arbets- och familjerelationer diskuteras hur arbetets organisering har betydelse för intersektionella maktförhållande i samhället samt hur dessa förändras genom migration, globalisering och ekonomisk politik.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M