Genusvetenskap, kandidatkurs

30 hp

Kandidatkursen i genusvetenskap ger i den första delkursen en fördjupad förtrogenhet med feministisk teoribildning och centrala debatter inom det genusvetenskapliga forskningsfältet. Teoretiska begrepp relateras till historiska och samtidspolitiska frågeställningar genom analyser av intersektionella maktförhållanden. In den andra delkursen övas förmågan att systematiskt analysera empiriska material genom ökade kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder och praktiska övningar. Här läggs också särskilt fokus på forskningens etiska aspekter. I den avslutande delkursen designas och genomförs en självständig studie.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M