Genusvetenskaplig fortsättningskurs

30 hp

Fortsättningskursen i genusvetenskap undersöker relationer mellan makt och kunskap utifrån olika feministiska perspektiv på vetenskap. Med utgångspunkt i klassiska texter och samtida forskning utforskas några av genusvetenskapens centrala begrepp och teman. Kursen ger kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och övning i att tillämpa dessa. Avslutningsvis genomförs ett självständigt arbete. Sammantaget ger kursen förmåga att analysera kulturella och samhälleliga fenomen med hjälp av genusvetenskapliga perspektiv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M