Genusvetenskaplig fortsättningskurs

30 hp

Fortsättningskursen i genusvetenskap består av fyra delkurser.

Genus och intersektionalitet fokuserar på intersektionalitet som teoretiskt begrepp, liksom den intersektionella teorins utveckling inom genusvetenskap. Särskild vikt läggs vid att skapa en teoretisk förståelse för sambanden mellan olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, ålder och funktion.

Teori och metod i Genusvetenskap studerar ämnets utveckling av vetenskapsteori och metodologi och kopplar detta till samtida forskning. I centrum för kursen står teoretiska källtexter inom genusvetenskap, liksom några av ämnets centrala begrepp och teoretiska positioner.

I Tematisk fördjupningskurs ges möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ett valt tematiskt intresseområde, vilket kan knytas till uppsatsarbetet.

Under delkursen Uppsats planeras och genomförs en mindre forskningsuppgift. Tonvikt läggs vid akademiskt skrivande som hantverk, liksom vid hantverket att konstruktivt granska och kommentera andras uppsatsarbete.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken