Genusvetenskaplig grundkurs

30 hp

Grundkursen i genusvetenskap består av fyra delkurser.

Introduktion till Genusvetenskap ger en översikt över de teorier om kön, genus och feminism som utvecklats under 1900- och 2000-talet. Särskilt fokus riktas mot förståelsen av olika feminismer, intersektionalitet, postkoloniala studier och queerteori.

I delkursen Genus och historia ligger fokus på genus och könsrelationer i ett historiskt perspektiv. Speciellt studeras den feministiska rörelsens utveckling och frågor om politik och medborgarskap, makt, kropp och sexualitet.

I Genus och samhälle belyses viktiga samhällsfenomen som demokrati, arbete, organisation, familj och nation från ett genusvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp betydelsen av genus i samhället och frågor om jämställdhet och likabehandling inom olika samhällsektorer.

Genus och Kultur introducerar centrala genusvetenskapliga och queerteoretiska begrepp och metoder för att analysera och tolka kulturella representationer och uttryck. Särskilt fokus läggs vid populärkultur och feminism.

Med kunskaper i genusvetenskap kan man göra skillnad

Utbildningen i genusvetenskap på Linnéuniversitetet har gett ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att ifrågasätta samhällets rådande normer.

Elias Karlsson

Elias Karlsson är 23 år och är ursprungligen från Växjö, men har under de senaste åren pluggat i Göteborg där han läst ett kandidatprogram med inriktning mot kultur. Tidigare har han även läst fristående kurser i film- och litteraturvetenskap. Elias valde att ta ett ta studieuppehåll från sina programstudier för att läsa grundkursen i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.
– Genusvetenskap tillför ett viktigt perspektiv för att förstå och förklara olika samhällsfenomen, säger Elias.

Elias tycker att den viktigaste kunskapen som han bär med sig från kursen är ett kritiskt förhållningsätt och en bättre förmåga att se och ifrågasätta samhällets rådande normer.
– Om man tillhör en grupp som anses vara normen kan det vara svårt att upptäcka diskriminering som sker på grund av till exempel kön, etnicitet eller sexuell läggning, säger Elias.

Under utbildningen har Elias fått tillfälle att reflektera över vardagliga händelser som man normalt kanske inte tänker på. Elias nämner ett exempel från sin egen vardag:
– När min vän med sydamerikanska rötter ska resa utomlands blir han stoppad i flygplatstullen betydligt oftare än mig. Förmodligen är detta inte en tillfällighet, utan ett exempel på en samhällsstruktur där nationalitet och hudfärg har betydelse för hur man blir sedd och bemött, säger Elias.

Något som Elias lyfter fram som extra positivt med kursen är lärarnas förmåga att engagera och knyta teorierna till aktuella händelser. Under lektionerna har allt från artisten Timbuktus kritiska texter om Sverigedemokraterna till såpoperor analyserats i klassrummet.

Vad Elias ska göra efter att han har pluggat klart är han inte säker på, men i framtiden vill han jobba inom kultursektorn, gärna som skribent eller i evenemangsbranschen. En sak är Elias i alla fall säker på, och det är att han kommer att ha nytta av sina kunskaper i genusvetenskap.
– Jag har lärt mig att sätta ord på det till synes självklara och ifrågasätta saker på ett konstruktivt sätt. På det viset kan man göra skillnad, säger Elias.

En växande arbetsmarknad för genusvetare

Arbetsmarknaden för genusvetare är varierad, bred och växande. Idag finns det genusvetare i nästan alla sektorer i samhället.

De senaste åren har det skett en ökad efterfrågan på arbetsmarkanden efter personer med genuskompetens. Allt fler företag och organisationer jobbar mer medvetet med frågor som rör diskriminering och jämställdhet. Behov av bland annat jämställdhets- och likabehandlingsplaner, lönekartläggningar, och jämställdhetsintegrering gör att arbetsmarknaden för genusvetare växer.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M