Geografi för lärare åk 7-9, 1-45 hp, ingår i Lärarlyftet

45 hp

Kursen består av 6 delkurser. I kursen får du kunskap om hur kartor och GIS påverkar hur vi betraktar och tolkar världen. Vi granskar och analyserar klimat, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor och hur de relaterar till bosättningsmönster, befolkningsfördelning och användning av kulturlandskapet. Du får också kunskaper om de geologiska och geomorfologiska processerna, som skapar och omskapar landskapet och hur de är relaterade till naturresurser och sårbarhet. Dessutom studerar och problematiserar du stadslandskapets struktur, utveckling och tolkning både genom litteraturstudier och med fältarbete i ditt närområde. Kursen innehåller också ett mindre självständigt arbete där du tränas i vetenskapligt arbetssätt genom hela processen från planering till rapportering. Genomgående formuleras perspektiv på skolans styrdokument Lgr22 samt utgångspunkter för betyg och bedömning. Diskussioner kring didaktiska överväganden utifrån Lgr22 återkommer under kursens gång.
Kursen ges helt på distans men för att hålla ordinarie studietakt har examinationer rekommenderade sista inlämningsdatum. Kursinnehållet utgörs av kurslitteratur, artiklar, inspelade undervisningsmoment, diverse videoinspelningar, samt stödjande texter på lärplattformen.
Vid frågor kontakta kursansvarig Carl-Johan Nordblom

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.