Geografi för lärare åk 7-9, 1-45 hp, ingår i Lärarlyftet

45 hp

Kursen består av 6 delkurser. I kursen får du kunskap om hur kartor och GIS påverkar hur vi betraktar och tolkar världen. Vi granskar och analyserar klimat, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor och hur de relaterar till bosättningsmönster, befolkningsfördelning och användning av kulturlandskapet. Vi värderar globaliseringsfrågor och rörlighet, liksom hållbar utveckling. Dessutom studerar och problematiserar du stadslandskapets struktur, utveckling och tolkning både genom litteraturstudier och med fältarbete i ditt närområde. Kursen innehåller också ett mindre självständigt arbete där du tränas i vetenskapligt arbetssätt genom hela processen från planering till rapportering. Genomgående formuleras perspektiv på skolans styrdokument Lgr11 samt utgångspunkter för betyg och bedömning. Diskussioner kring didaktiska överväganden utifrån Lgr 11 återkommer under kursens gång.

Kursen ges helt på distans men för att hålla ordinarie studietakt har examinationer rekommenderade sista inlämningsdatum. Kursinnehållet utgörs av kurslitteratur, artiklar, inspelade undervisningsmoment, diverse videoinspelningar, samt stödjande texter på lärplattformen.

Det går bra att efteransöka på antagning.se fram till kursstart i september! Vid eventuella frågor kontakta kursansvarig Bosse Hansson eller Carl-Johan Nordblom.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar