Geografi I

30 hp

Under den första terminen i geografi studerar du samspelet mellan oss människor och vår livsmiljö i fem delkurser där exkursioner och fältstudier ingår. Terminen inleds med en introduktion till ämnets utveckling samt studier kring befolkningsfrågor och urbanisering ur perspektivet hållbar utveckling. Delkurs två behandlar natur- och kulturlandskapet. Särskilt uppmärksammas bildande av berggrund, jordarter och terrängformer samt hur dessa ligger till grund för hur näringar som jordbruk, skogsbruk och gruvindustri har omvandlat landskapet. Den tredje delkursen ger dig kunskaper inom historisk och modern kartografi samt geografiska informationssystem (GIS), med exempel hur dessa används inom geografiämnet och i samhället. Därefter får du grundläggande insikter i vilka processer inklusive människans påverkan, som skapar och omskapar landformer. Vattnets kretslopp, meteorologi, klimat och klimatförändringar studeras också. Den avslutande kursen fokuserar på globaliseringsprocesser i relation till hållbar utveckling. Geografi är ett brett ämne som därför lämpar sig väl att börja universitetsstudier med.

Om du föredrar att studera på campus Kalmar så klicka på länken https://lnu.se/kurs/geografi-i/kalmar-ht

Om du föredrar att studera på campus Växjö så klicka på länken https://lnu.se/kurs/geografi-i/vaxjo-ht

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar