Geografi I

30 hp

Under den första terminen i geografi studerar du samspelet mellan oss människor och vår livsmiljö i fem delkurser där exkursioner och fältstudier ingår. Terminen inleds med en introduktion till ämnets utveckling samt studier kring befolkningsfrågor och urbanisering ur perspektivet hållbar utveckling. Delkurs två behandlar natur- och kulturlandskapet. Särskilt uppmärksammas bildande av berggrund, jordarter och terrängformer samt hur dessa ligger till grund för hur näringar som jordbruk, skogsbruk och gruvindustri har omvandlat landskapet. Den tredje delkursen ger dig kunskaper inom historisk och modern kartografi samt geografiska informationssystem (GIS), med exempel hur dessa används inom geografiämnet och i samhället. Därefter får du grundläggande insikter i vilka processer inklusive människans påverkan, som skapar och omskapar landformer. Vattnets kretslopp, meteorologi, klimat och klimatförändringar studeras också. Den avslutande kursen fokuserar på globaliseringsprocesser i relation till hållbar utveckling. Geografi är ett brett ämne som därför lämpar sig väl att börja universitetsstudier med.

Om du föredrar att studera på campus Kalmar så klicka på länken https://lnu.se/kurs/geografi-i/kalmar-ht

Om du föredrar att studera på campus Växjö så klicka på länken https://lnu.se/kurs/geografi-i/vaxjo-ht

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken