Geografi II

30 hp

Kursen ger dig ökade kunskaper om urbanisering och kommunikationsmedel ur ett brett perspektiv och geografiska förändringar över tid. I kursen ingår exkursioner, studiebesök och fallstudier om transportplanering i närmiljön. Det ingår också att från ett hållbarhetsperspektiv diskutera olika förändringsprocesser, befolkningsförflyttningar och människans miljöpåverkan och resursutnyttjande. I kursen ingår utvecklingsländernas geografi. Du får kunskap om hur världsekonomi och världspolitik påverkar framväxten av fattiga och rika områden och hur det kan förstås utifrån teorier och idéer om utveckling och globala beroendeförhållanden. Frågor som hållbar utveckling, resurser, miljö, befolkning och genus diskuteras, liksom landsbygdens betydelse och urbanisering. Vidare fördjupar du dina kunskaper om hur naturlandskapet uppstår och formas, hur klimatområden bildas och orsaker till klimatförändringar. Basen för dina kunskaper ligger i oceanografi, hydrologi, klimatologi. I den fjärde delkursen tränar du hantverket i forsknings-metodik samt reflekterar över hur problem och val av metod hänger samman. För- och nackdelar med olika val diskuteras. Här ges också en introduktion i Geografiska Informationssystem (GIS). Kursen avslutas med planering, genomförande och redovisning av ett självständigt arbete.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar