Geografi III

30 hp

Den tredje terminen i geografi består av tre delkurser. Dina kunskaper i naturgeografi fördjupar du utifrån perspektivet hållbar utveckling där människans påverkan på naturlandskapet och klimatet står i fokus. I kulturgeografi fördjupar du dig i hur aktuella ämnesteoretiska debatter har ställt och besvarat frågor. Hur maktrelationer får rumsliga konsekvenser studeras och genom exempel och exkursion konkretiseras frågor. Terminen avslutas med ett självständigt arbete där du utifrån egna intressen omsätter teoretiska och metodiska insikter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M