Geografi och den planetära klimatsituationen

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om den planetära klimatsituationen som vi nu befinner oss i. Du får lära dig om hur Jordsystemet fungerar, vad aktuell forskning visar om klimatsituationen, och vad som kännetecknar människan i den geologiska epoken Antropocen. Kursen behandlar även politiska utmaningar som följer av kraven på en planetär samhällsomställning. Du får även möjlighet att göra ett mindre självständigt arbete inom något område som du är särskilt intresserad av. Kursen ges i geografi, som betyder ”jord-beskrivning, vilket är ett ämne som lämpar sig väl för att hantera den planetära klimatsituationen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar