GIS i skogsbruket

7,5 hp

Digitala kartor finns i skogsmaskiner, virkesbilar, handhållna enheter och i datorer. Grunden till dessa är GIS, Geografiska informationssystem.
I kursen GIS i skogsbruket lär du dig till exempel hur vi med hjälp av positionerings-, fjärranalys- och myndighetsdata, genererade från satelliter, flyg eller drönare, kan beskriva skogen på ett detaljerat och ändå överskådligt sätt. GIS-kursen riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta yrkesmässigt med planering eller ledning i skogsbruket. Även skogsägaren med intresse för skogsbrukets digitalisering, kan ha nytta av kursen i sin skogsförvaltning. Kursen kräver öppenhet för att gå på djupet om grunderna för digital kartproduktion, och olika tekniker för fjärranalys. Laborationer utförs till del i eget valt skogsbestånd och i GIS-verktyg. Studiebesök görs i skoglig verksamhet. Föreläsningar, seminarier och redovisningar sker via e-mötesverktyg.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.